GRAFIK BASENU UAM MORASKO

KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

WYNOSI 26zł ZA LEKCJE

PŁATNOŚCI DOKONYWANE SĄ MIESIĘCZNIE DO 5-GO KAŻDEGO AKTUALNEGO MIESIĄCA ZA LICZBE ZAJĘĆ W DANYM MIESIĄCU

ZAPISY NA email: biuro.arkasport@gmail.com

w tytule nalezy wpisywać:

BASEN UAM, DZIEŃ, Poziom oraz imie i nazwisko kurasanta

info. tel 733 24 23 22 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ UMOWA DO WGLĄDU ORAZ DO POBRANIA KTÓRĄ OTRZYMA DO PODPISANIA 

KAŻDY KLIENT PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI

PIERWSZE ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIE 14.09.2019

ZAPISY NA email: biuro.arkasport@gmail.com

w tytule nalezy wpisywać:

BASEN UAM, DZIEŃ, Poziom oraz imie i nazwisko kurasanta

info. tel 733 24 23 22 

ZAPISY NA email: biuro.arkasport@gmail.com

w tytule nalezy wpisywać:

BASEN UAM, DZIEŃ, Poziom oraz imie i nazwisko kurasanta

info. tel 733 24 23 22